Brige

Mnogi se ljudi opterećuju, poneki i prosto satiru brigama. Može se brinuti za sebe i svoje ali i za druge ili zemlju u kojoj žive pa i svet uopšte. Obuzetost brigama svakako nije prijatna ali ih se ljudi ipak nerado odriču jer brinući ostvaruju neke veoma važne ciljeve: zadovoljavaju svoj ponos, uljuljkuju se u opseni da mogu magijski delovati na sudbinu i porobljavaju svoju okolinu. Brige su nešto čime se ljudi po pravilu ponose. Rado ističu svoju zabrinutost a oslušnemo li pažljivo njihova vajkanja, uočićemo u njima sasvim jasnu primesu samohvalisanja i samozadovoljstva.

Zabrinuta osoba sebe smatra daleko vrednijom od onih koje malo šta brine i koji život uzimaju olako. Takva osoba sebe proglašava ozbiljnom i dubokom, nadasve odgovornom, prezirući nedovoljno zabrinute kao površne, vetropiraste, neodgovorne, neozbiljne.

Pored toga što hrane ponos, brige su vrsta magije. Čovek koji brine potajno je uveren da će tako sprečiti da se dogodi ono od čega strahuje. Kao da brigama odvraća nevolje, umilostivši sudbinu. Od toga, naravno, nema ništa. Zbivanja idu svojim tokom, nimalo se ne obazirući na naše naše brige. Možemo zbog toga biti kivni koliko god hoćemo, ali nam to ništa ne pomaže.

Brige su i veoma zgodno oružje za sputavanje i porobljavanje okoline. Brigama nastojimo da okujemo i sputamo druge ili da ih upregnemo za svoje ciljeve. Ljudima se osporava pa i uskraćuje pravo da čine mnogo toga što bi želeli, kako nam svojim postupcima ne bi zadavali brige. Ili se od njih traži da, u ime naše zabrinutosti. rade ono što nama odgovara.

Onaj ko pokuša da se odupre i sačuva svoju slobodu, biva optužen za neodgovornost i bezobzirnost. Gorkim se prebacivanjima u nepokorne usađuje teško osećanje krivice. Ova je tiranija posebno podmukla jer se uvlači pod kožu i truje život onih koje porobljava.

Razarajući je teret briga koji su mnogi sami na sebe uprtili, u jalovom pokušaju da se uzdignu iznad ljudi i iznad života. Brige zalud gutaju ogromnu energiju koja bi se mogla upotrebiti na smisleniji i korisniji način. Obuzeti brigama, ljudi bivaju iscrpljeni a da ni sami ne razumeju zašto. Postaju napeti, razdražljivi i sumorni.

Visoka je cena koaj se plaća za pokušaj da se pomoću briga podupre ponos i dosegne moć.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather