Egocentrizam i praznina

Osećaj da je svet prazan počiva na egocentrizmu. Egocentrik bi da sobom ispuni čitav svet. Suočen se sa činjenicom da je to nemoguće, doživljava svet kao ogromnu prazninu. Prazno mu je sve ono što ne zaprema sopstvenom ličnošću.
Tek izašavši iz sebe, možemo da doživimo punoću sveta.
Da, ali se treba usuditi.
Možda to i nije tako strašno?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Takmičenje i osećanje manje vrednosti

Ako je osećanje manje vrednosti tako rasprostranjeno, to je i zato što je prinuda takmičenja postala sveopšta. Od svakog se zahteva da bude ispred svakog drugog.
To je neostvarivo. Da bi neko bio prvi, nego mora biti drugi, treći, deseti. Neko mora biti i poslednji. Takmičenje je takvo, proizvodi malo pobednika, mnoštvo gubitnika. Read more

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather