Nesnalažljivost

Ako ne uspevamo da se snađemo na ovom svetu, to je zato što zapravo i ne živimo u njemu već u vlastitim zamislima i predstavama. Nesnalažljivost je mera nepoznavanja sveta u kome živimo i cena koju za to plaćamo.

Stvarni svet izmiče našim zamislima. Opire im se, suprotstavlja, izruguje. Nimalo slučajno.

Naše su predstave o svetu proizvod potrebe da se osećamo zaštićenim i značajnim, nadmoćnim i nepovredivim, izuzetim i izuzetnim, posebnim i povlaštenim.

Naše su zamisli o svetu iskrivljene jer je iskrivljena naša predstava o sebi i mestu koje u svetu zauzimamo i možemo zauzeti. Osuđen je da tumara onaj ko ne prepoznaje ni svoju meru ni svoje mesto.

Ne poznajemo svet jer ne poznajemo sebe. Ako se u svetu gubimo, to je zato što se gubimo u sebi. Neće znati kuda ide onaj ko ne zna ko je. O ljude i prilike će se nužno spoticati onaj ko se o sebe spotiče.

Izmiče nam zbilja sveta jer sami sebi izmičemo.

Da bismo se istinski snašli u životu, moramo se najpre snaći u sebi samima. A to, sama nam reč kaže, znači – sebe naći.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather