Neumoljivi zahtevi

Njegovi su zahtevi bezbrojni i neumoljivi. Moraju se ispuniti smesta i bezuslovno. Vređa se, duri i ljuti ako se to ne dogodi. Ako se njegovi zahtevi odbijaju, ako se osporavaju ili ako se okleva i odugovlači sa njihovim izvršenjem. Neumoljivim zahtevima pokušava da za sebe postigne niz konkretnih prednosti ali i nešto mnogo više. Ponekad neke opipljive prednosti čak i nema ili je korist koju uspeva da iznudi srazmerno mala i nevažna.

Zahteve koje postavlja svetu u svojoj mašti vidi kao naređenja koja izdaje. Udovoljavanje njegovim zahtevima je zapravo pokoravanje njegovim naređenjima. A pokoravanje naređenjima je pokoravanje njegovoj volji i njegovoj ličnosti. Dokaz da je iznad drugih ljudi koji su dužni da mu se pokoravaju, da mu u svakom trenutku i u svakom pogledu budu na raspolaganju.

Odbijanje zahteva tako doživljava kao neposlušnost kojom se dovodi u sumnju, kojom se osporava pa i opovrgava njegova nadmoć. To ga dovodi do besa jer ga duboko zastrašuje. Bes se uvek rađa iz straha, kao njegov najdramatičniji izraz. Što je bes veći, strah je jači.

Ogromna je snaga njegovog straha od obezvlašćenja i svrgavanja sa visine koju je sebi umišljeno dodelio. Sasvim razumljivo jer život shvata isključivo u kategorijama iznad i ispod. Ako nije iznad drugih, čini mu se kao da je ispod njih. Tada ima osećaj kao da ga gaze i gnječe.

Neumoljivim zahtevima potvrđena nadmoć mu nadomešta osećanje mučne unutrašnje slabosti i teskobne nesigurnosti.

Najnerazumnije u svemu je da zahteve ne postavlja samo ljudima već i prirodi. Tako, recimo, postaje duboko razdražljiv, čak ogorčen ako mu vremenske prilike ne odgovaraju. Ako pada kiša onda kada bi on hteo sunce ili ako prži onda kada bi on više hlada.

Makar privremena pokornost bar nekih ljudi se da iznuditi, ali se prirodom ne može upravljati što ga ispinjava beznadežnom jarošću.

I ljudi koji mu se trenutno pokoravaju su mu, uostalom, sumnjivi. Mogu se otrgnuti kontroli ili potpasti pod nečiji tuđi uticaj. Zato je krajnje nepoverljiv. I zato stalno postavlja nove i nove zahteve. To je njegov način da proveri i potvrdi vlast za koju strepi da mu svakog trenutka može izmaći.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather