Omalovažavanje

Omalovažavanje je jedna od uobičajeni tehnika u životnoj borbi. Ima dva cilja.
Jedan je da se onemogući ili ukloni onaj ko se, na bilo koji način, u bilo kom pogledu, intimnom, društvenom ili poslovnom, doživljava kao prepreka, kao smetnja. Da se obeshrabri i umanji u očima okruženja. Na razlčite načine. Podsmehom, pogrdama, istiskivanjem, zanemarivanjem.
Drugi je da se naduva ili zaleči vlastiti ego. Čovek bi da sebe uzvisi tako što će drugog uniziti. Ili bi da povrati narušeno samopoštovanje veštačkim samouzdizanjem na tuđ račun. Pokušaji nužno završavaju neuspehom. Samopštovanja počiva na onom što sami jesmo, ne na onome što drugi nisu.
Žrtva omalovažvanja bi ponekad da napadaču ili napadačima dokaže sopstvenu vrednost. Da ih uveri kako nisu u pravu. Kako je bezrazložno i nepravedno potcenjuju. Ovo je uzaludno trošenje energije jer napadača ne zanima kakav napadnuti zaista jeste, već kako da ga ukloni sa svog puta.
Omalovažavanje treba razumeti kao mehanizam, kao oružje ili oruđe, ne kao nešto što ima veze sa bilo čijom vrednošću.
Kada bilo ko bilo koga omalovažava, postavimo sebi jednostavno pitanje: zbog čega mu taj smeta? Čime ugrožava njegove želje, ciljeve, interese ili njegov ego?
Upitajmo se to i kada smo sami meta omalovažavanja. Ili kada sami podlegnemo napasti da omalovažavamo druge.

Autor: Dejan Simonović

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather