Podrška

Tražimo li zaista podršku ili bismo da nas uljuljkuju laskavim lažima? Šta želimo, da nam pomognu ili da nas sa odobravanjem tapšu po ramenu? Ili uopšte ne razlikujemo jedno od drugog? Šta očekujemo da bude podržano? Ono što zaista jesmo ili ono što bismo hteli biti? Naše istinsko biće ili lažna predstava koju smo o sebi stvorili?

U čemu želimo da nam se pomogne? Da se sa sobom suočimo ili da sebe što uspešnije zavaravamo? Da se sebi približimo ili da se od sebe udaljimo?

Hoćemo li da nam potvrde kako smo u pravu i onda kada grešimo? Želimo li da podrže naše ljutnje i neprijateljstva, naše osude i našu gorčinu? Tražimo li da ispune sve naše zahteve?

Ili želimo da nam ukažu na sve ono što nas čini slabijim umesto da nas jača.

Postoji podrška koja to nije i pomoć koja odmaže. To je sve ono što nas ostavlja u našoj zaslepljenosti. To je sve ono što nas čini inertnim umesto aktivnim.

Prava pomoć je ona koja uspeva da nas trgne, da nas probudi. Ona koja nas ohrabruje da sebe sagledamo umesto da se očajnički držimo opasne opsene. Ona koja nam pomaže da se promenimo.

To je podrška kakva nam treba a kakva se retko nalazi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather