Preuveličavanje

To je čovek koji je postao žrtva vlastite sklonosti ka preuveličavanju. Preuveličava sve. Kako dobro tako i zlo koje ga snađe, kako sreću tako i nesreću, vlastite vrline koliko i mane, sopstvene prednosti kao i nedostatke.

On je ili najbolji ili najgori.

Svetac je ili poslednji nitkov.

Mudrac je nad mudracima ili glupak nad glupacima.

Ono što mu se dešava je vrhunac uspeha i sreće ili najgorči poraz i najcrnja nesreća.

Njegove su radosti najveće ali i patnje najdublje.

Njegovo je zdravlje najčeličnije ali je zato bolest koja ga snađe najopasnija.

Uzor je neustrašivosti ali su, istovremeno, strahovi, kojih ne uspeva da se oslobodi, najveći.

Preteruje u svakom pogledu. Prvi je ili poslednji. Na vrhu je ili na dnu.

Lako se ponese i lako pada u potištenost.

On živi ili u raju ili u paklu.

I u jednom i drugom slučaju je nerealan prema sebi i svome životu koji dobija poptuno nestvarne obrise.

Kada ga privremeni uspesi ponesu i ošamute, sasvim gubi tlo pod nogama. Tada umišlja da se našao na nedosežnim visinama, što ga čini oholim ali mu ipak ne uliva istinsko samopouzdanje. S razlogom jer sa umišljenih visina neminovno biva spušten natrag na zemlju. Pad je okrutan i bolan.

Kada ga privremeni neuspesi pometu, postaje skrhan, obeshrabren, pun gorčine, samoprezira i samosažaljenja.

Njegov je osnovni problem u tome što sebe ne uspeva da doživi i postavi kao čoveka među drugim ljudima.

Mora biti izuzetan. I u dobru i u zlu. Sebi pridaje više važnosti nego što mu zaista pripada. Smatra sebe daleko značajnijim nego što jeste i što može biti.

Zato se zatrčava više nego što mu mogućnosti dozvoljavaju, što ga neminovno vodi u bolne neuspehe koji su se mogli izbeći.

Zato pati dublje nego što bi morao i postiže manje nego što bi mogao.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather