Psihoanalitička terapija

Psihoanalitička terapija pokušava da dopre do nesvesnog kao izvora problema sa kojima se pacijent susreće. Kroz oslobađanje potisnutog stiče se uvid u pacijentove konflikte i motivacije. Psihonalitičar ohrabruje pacijenta da slobodno iznese sve o sebi i svom životu, bez straha da će zbog toga biti osuđen. U terapiji se, između ostalog, koriste tehnike slobodnih asocijacija (pacijent govori sve što mu padne na um, bez logičke i racionalne samokontrole) i tumačenja snova kako bi se pronašao skriveni, nesvesni obrazac pacijentovih mišljenja, osećanja i postupaka.

Psihoanalitičku terapiju ometaju otpori – pacijent se zatvara i tako sprečava dalji rad na nesvesnom.

U toku analize se javlja transfer – pacijent na analitičara prenosi svoje emocije prema drugim ličnostima iz života.

Šta radi terapeut?
– Podstiče pacijenta da kaže sve što mu je na umu;
– Postavlja pitanja;
– Rasvetljava, objedinjujući ono što je pacijent rekao;
– Suočava pacijenta sa nekim vidom njegovog ponašanja, obično otporima;
– Tumači nesvesne motivacije i njihovu vezu sa pacijentovim životom;
– Tumači uticaj prošlih događaja na sadašnjost;
– Tumači otpore, ukazujući pacijentu kako izbegava problem;
– Tumači transfer, ukazujući pacijentu kako stari konflikti utiču na sadašnje odnose, uključujući i onaj sa analitičarem;
– Tumači snove, tražeći pacijentovo mišljenje o njegovim snovima i njihovoj vezi sa sadašnjim problemima.
– Rekonstruiše, procenjujući šta je to u prošlosti moglo da stvori sadašnje nevolje.

Psihoanalitička terapija se zasniva na pretpostavci da će pacijent, upoznavši svoje nesvesne motivacije i konflikte, dospeti do uzroka svojih problema i tako uspeti da ih prevaziđe.

Psihoanalitička terapija dugo traje jer podrazumeva istraživanje čitave ličnosti.

Korisni linkovi:
http://www.4therapy.com/consumer/about_therapy/item.php?uniqueid=4933&categoryid=401&
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalytic_therapy

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather