Strah od ludila

Mnogi strahuju da bi ih mogli proglasiti ludim ili da bi stvarno mogli da polude. Šta podrazumeva strah od ludila? Strah da će biti označeni kao ludi je strah od omalovažavanja i diskriminacije. Od onog prezira koji u svakodnevnom govoru prati reči „ludak“, „ludača“ i slične izraze. To je strah od izopštavanja i osude na samoću ili zatvaranja u posebne ustanove. To je strah od stavljanja pod tuđ nadzor i tuđu vlast. Strah od gubitka mnogih prava, počev od prava na slobodno kretanje i samostalno odlučivanje o sopstvenim postupcima.

Ovakav strah nije sasvim nezasnovan. Optužbe za „ludilo“ su oružje koje se često koristi u sukobima, počev od onih svakodnevnih, porodičnih i komšijskih, pa do onih širih, društvenih. Ljudi proglašavaju ludim one koje hoće da poraze, onemoguće, obezvrede.

Iako zasnovan na jednoj neprijatnoj, ali ipak dalekoj i teško ostvarivoj mogućnosti, ovaj strah biva znatno preuveličan kod osoba koje imaju neprijateljski stav prema svojoj okolini, sa kojom su u stalnom sukobu. Takve osobe daleku mogunost doživljavaju kao neposrednu pretnju. Vlastiti prezir prema drugima se ovakvim ličnostima vraća kao sttrah da bi je drugi mogli poniziti, žigosavši je kao ludu.

Osoba, koja se boji da će je proglasiti ludom, dobrim delom projektuje na druge svoj strah da bi mogla „poludeti“.

„Poludeti“ za razne ljude znači različite stvari.

To za neke može značiti gubitak samokontrole. Opasnost koja naročito teško pada ličnostima koje se ponose sposobnošću da vladaju svojim osećanjima i svojim postupcima. Takve osobe gubitak samokontrole doživljavaju kao poraz i poniženje.

Kod onih koji sa mukom obuzdavaju svoj gnev, bilo prema sebi, bilo prema drugima, poludeti može značiti i prepustiti se napadima užasavajućeg destruktivnog ili samodestruktivnog besa, sa nepredvidivim posledicama.

Poludeti može značiti i prepustiti se osećanjima ili strastima, od kojih ličnost zazire jer mogu ugroziti neki njen interes ili predstavu koju gaji o sebi.

Oni kojima, iako toga nisu uvek svesni, teško pada pridržavanje uobičajenih obrazaca ponašanja mogu strahovati da će „poludevši“ početi da otvoreno prkose, i za to platiti visoku cenu. Ljudi, međutim, mogu potajno želeti da „polude“. Da se oslobode mučne samokontrole, koja ih guši, da se reše bezbroj sitnih i krupnih obzira koji ih sputavaju. Da se prepuste osećanjima, strastima, prkosu ili besu. I istovremeno se bojati sopstvene želje.

„Poludeti“ takođe može značiti izgubiti dodir sa realnošću. Osoba se plaši da bi mogla početi da „uobražava“, da bi moglo početi da joj se priviđa ovo ili ono. Ovde je reč o ličnostima koje su nerealne prema sebi, koje sebe ne poznaju, koje sebi izmiču i koje strepe da bi mogle izgubiti i poslednji preostali dodir sa sobom, a time i sa svetom oko sebe.

Ljudi, takođe, sebe mogu osvetnički mučiti strahom od ludila, kao što sebe muče strahom od bolesti ili nesreća. Strah od ludila tad postaje sredstvo samokažnjavanja.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather