Egocentrizam i praznina

Osećaj da je svet prazan počiva na egocentrizmu. Egocentrik bi da sobom ispuni čitav svet. Suočen se sa činjenicom da je to nemoguće, doživljava svet kao ogromnu prazninu. Prazno mu je sve ono što ne zaprema sopstvenom ličnošću.
Tek izašavši iz sebe, možemo da doživimo punoću sveta.
Da, ali se treba usuditi.
Možda to i nije tako strašno?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather