Malodušnost

Gordana je imala nastupe teške malodušnosti kada bi postajala krajnje obeshrabrena i mrzovoljna. Tada bi joj bilo mrsko da bilo šta započne jer joj sve već unapred činilo osuđenim na neuspeh. U takvim danima bi se razvlačila okolo, bezvoljno otaljavajući rutinu svakodnevnog života koji bi joj se činio sivim da sivlji ne može biti a samu je sebe doživljava skroz naskroz jadnom i ništavnom. Read more

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather