Tehnika samospoznaje

U nama se sukobljavaju dve suprotstavljene težnje – da sebe obmanemo i da sebe spoznamo. Kod mnogih je ljudi prva jača, prevladavajuća, druga oslabljena, duboko potisnuta, skoro ugušena. Mnogi od sebe i od istine o sebi beže, prosto panično. Ali čak i kada je težnja ka samospoznaji gotovo ugušena ona još uvek nije sasvim uništena. Tehnika samospoznaje nam pomaže da tu težnju prihvatimo, ojačamo i učinimo pokretačkom snagom svojih života. Read more

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather