Teškoće

Navikli smo se, navukli na lakoću. Hteli bismo da sve ide glatko, bez napora, bez otpora, samo od sebe. Obeshrabrimo se, pa i uspaničimo, čim iskrsnu prepreke, čim naiđemo na teškoće. Teškoće nas, međutim, jačaju.
Naše snage nisu kapital koji nam je jednom zauvek dat. One se upotrebom razvijaju. I opadaju ako ih ne koristimo.
Jačaju nas teškoće sa kojima se hvatamo u koštac, prepreke od kojih ne bežimo.
Što manje snage ulažemo, to smo klonuliji, malaksaliji, bezvoljniji.
Kloneći se teškoća, zaobilazeći prepreke, sami sebe slabimo, sami sebe uništavamo.
Ništa nam, pa ni unutrašnja snaga, nije i neće biti poklonjeno.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather