Ćutolog

Bio je to čovek škrt na rečima. Retko se odlučivao da bilo šta kaže, a i u tim retkim prilikama bi govorio kratko i šturo, kao da svaku reč izvlači iz sebe teškom mukom i uz veliki napor.

Neke je njegovo ćutanje zbunjivalo, jer nisu bili načisto šta misli, zbog čega su ga poneki smatrali pritvornim. Neki su ga držali mudrim jer ceni svoje reči i ne rasipa ih uludo. Neki su ga omalovažavali kao osobu koja jednostavno nema šta da kaže. Mnogima je naprosto bio dosadan a većina ga jednostavno nije primećivala jer većina lako previdi one koji se sami ne potrude da se dovoljno istaknu.

Sam ćutolog je prema svom ćutanju imao dvostruki odnos. Sa jedne strane ga je smatrao potvrdom vlastite dubine i ponosio se time što je iznad gomile brbljivaca koji isprazno blebeću. Sa druge strane je duboko patio što ga oni govorljiviji po pravilu potiskuju i guraju u stranu, uspevajući da postanu centar pažnje, ma kakve besmislice prosipali naokolo.

A zapravo je ćutao jer se tako osećao sigurnijim. Pribojavao se da bi ono što kaže moglo da ispadne pogrešno, nezgrapno, nespretno, neumesno. Da bi moglo da bude izloženo osporavanju, kritici, podsmehu, napadima, omalovažvanju. Ili da ne bi bilo primećeno i shvaćeno kako valja, ocenjeno kako dolikuje, primljeno za uvažavanjem koje zaslužuje. Smatrao je da sve što kaže mora biti duboko, precizno, upečatljivo, ubojito, izuzetno značajno. Nesporno i nepobitno. Nije podnosio da mu se protivreči – osporavanje je doživljavao kao napad čiji je cilj da ga ponizi. Njegova se reč imala uzeti kao poslednja, presudna, odlučujuća. Kao otkrovenje. Ukoliko tako ne bi bilo, osetio bi se ujedno neshvaćenim i teško omalovaženim.

Kako nije bio siguran da će ono što kaže biti primljeno onako kako je želeo, radije je ćutao. Bilo je u njegovom ćutanju duboke uvređenosti onoga ko ne veruje da će površni i lakoumni svet umeti da dovoljno ceni ono što ima da mu saopšti. Bilo je u tom ćutanju osvetničke srdžbe onog ko je odlučio da ne baca biser pred svinje jer se drugi nisu pokazali dostojnim njegovih reči.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather