Vaspitačice i nevaljali dečaci

Poprilično parova upada u zamku koja nagriza, kvari i upropaštava njihov odnos. Ta zamka je igra vaspitačice i nevaljalog dečaka. U ovoj igri žena pokušava da promeni i popravi muškarca dok se muškarac tome žilavo opire, postupajući suprotno onome što se od njega očekuje. Žena bi da vaspita muškarca, da ga oblikuje i prilagodi obrascu koji je sama zamislila. Muškarac ovo doživljava kao nasrtaj na svoju nezavisnost, kao pokušaj dominacije i porobljavanja. Zato uporno ostaje nevaljao kako se ne bi pokorio i dopustio ženi da trijumfuje.

Žena biva razočarana a zatim i ogorčena kada uvidi da njeni vaspitni napori ostaju bez rezultata. Muškarac se ili ne menja ili, bar se njoj tako čini, menja na gore, što samo znači da se sve više udaljava od obrasca koji bi da mu nametne.

Neuspeh da promeni i popravi muškarca žena doživljava kao svoj poraz i kao dokaz da je on zapravo ne voli i ne poštuje. Proglašava ga tvrdoglavim i nepopravljivo zapuštenim, nedostojnim njene brige i ljubavi.

Muškarac sa svoje strane vidi ženu kao dosadnu, nasrtljivu, vlastoljubivu, sklonu praznim pridikama i sve dublje se povlači u sebe.

Oboje postaju sve razdražljiviji. Prebacivanja, optuživanja i sukobi su sve češći i sve žešći a izbijaju povodom sve beznačajnijih sitnica.

Odnos se pretvara u svakodnevni rat ili konačno raspada. U slučaju razlaza oboje veoma često nalaze nove partnere sa kojima će igrati staru igru.

Ženi je, naime, neophodan kakav nevaljali dečak, kao sirovina koju će pokušati da oblikuje. Na taj nači n iskušava svoju moć, ali i, što je najvažnije, izbegava da se suoči sa sobom i problemom vlastitog razvoja.

Muškarcu je potrebna vaspitačica kojoj će prkositi. Prkosom bi da dokaže identitet koji mu, međutim, nedostaje – prepušten samom sebi jednostavno bi se rasplinuo.

Kroz igru vaspitačica i nevaljalih dečaka mnogi muškarci i žene pokušavaju da pobegnu od sebe samih. Zato se ova igra, kao i svako bekstvo te vrste, završava porazno.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather